Over

Ik fungeer als tussenpersoon bij geschillen die het juridische raken. 

Kennelijk ben ik niet dom. 
Ik hecht aan omgangsvormen en het op één lijn zitten mbt verwachtingen. Ik verwacht van u dat u vind dat iedereen deel mag nemen. 


javascript:nicTemp();